Kanonenbohrer zum verkaufen

Einige Eindrücke vo den Tagen der offenen Ateliers | Pár momentek ze dnů otevřený atelierů

Die NÖ Tage der offenen Ateliers sind einige Zeit vorbei und es bleibt nur zu sagen, dass sie überaus erfolgreich waren. Bürgermeister hat uns beehrt und auch einige Schmuckstücke wechselten ihre Besitzer. Und alles (wie im vorigen Jahr) BEVOR es zu irgendwelchen Lockdowns kam, Glück muss man halt haben! ;-)

Und jetzt könnt ihr direkt zu einigen Fotos springen …

Dolnorakouské dny otevřených ateliérů proběhly před nějakou dobou a nezbývá než konstatovat, že byly nadmíru úspěšné. Navštívil nás pan radní, a také několik šperků změnilo své majitele. A to vše (jako minulý rok) ještě před nějakými pandemickými omezeními a uzávěrkami.

Máme prostě štěstí1 ;-)

A nyní si můžete přepnout k několika fotografiím


Sa. 16.–So. 17. Oktober 2021 | So. 16.–Ne. 17. října 2021

Es gibt wieder die NÖ Tage der offenen Ateliers
und ich bin mit meinen Schmuck-Kreationen dabei.
Die Ausstellung findet wie immer im
unseren Atelier in Landegg statt.
Ich freue mich auf euer Besuch!
Öffnungszeiten an beiden Tagen: 14–18 Uhr
Adresse: Badener Straße 19, 2486 Landegg

V těchto dnech se znova konají Dolnorakouské dny otevřených ateliérů a já se zúčastňuji s novými šperkařskými kreacemi.
Výstava se koná, otatně jako každý rok, v našem ateliéru
v Landeggu. Doufám na vysokou návštěvnost!
Otevřeno je v obou dnech: 14–18 hodin
Adresa: Badener Strasse 19, 2486 Landegg, Rakousko


18. 1. 2019

Nicht gerade neue, aber verbesserte Pläne für eine Scottish Smallpipe sind zu Download bereit.

Solltet ihr die alten Pläne haben, dann löscht sie! Bei der Melodiepfeife sind fehlerhafte Abmessungen!!!

Ne zrovna nové, ale opravené a vylepšené plány na Scottish Smallpipe od Philippa Muheima jso připraveny ke stažení.

Pokud máte stažené ty staré plány, tak je smažte.
U melodické píšťaly jsou chybné rozměry!!!


1. 1. 2019

Neuigkeite in „Gravieren”.

Novinky v „Rytí”.


14. 12. 2018

Ich bemerkte, dass die Fotogalerie zur Anreißhilfe nicht vollständig ist, also ladete ich die restlichen Fotos nach.

Všiml jsem si, že fotogalerie k pomůcce na souběžné rýsování neobsahuje všechny fotky, tak jsem je dnes dodal.


4. 11. 2018

Ein neues Video von meiner 8. Sackpfeife findet ihr hier.

Nová nahrávka mých osmých dud se nachází zde.


11. 10. 2018

Kleine Bildgalerie in Gravieren.

Pár nových fotek na stránce rytí.


1. 9. 2018

Es fällt mir sehr schwer, aber die Neuigkeit von heute ist sehr traurig. Am 13. August 2018 starb nach langer schwerer Krankheit mein langjähriger Freund, Mentor, Sackpfeifenbauer und -Spieler Prof. Dr. B. H. J. Eichler aus Berlin.
Bernd, du wirst mir fehlen. Als Ispiration in Sackpfeifenbau und vor allem werden mir unsere Diskussionen und lange Telefonate fehlen.

 

In der Download-Sektion kann man Sein Buch „Das Hümmelchen – ein altdeutscher Dudelsack” im PDF-Format runteladen.

Je mi těžko a smutno, když píšu tyto řádky. Třináctého srpna tohoto roku zemřel po dlouhé, těžké nemoci můj dlouholetý přítel a mentor, výrobce dud a dudák profesor Dr. Bernd H. J. Eichler z Berlína.
Bernde, budeš mi chybět. Jako inspirace při konstrukci dud, a především mi budou naše diskuze a předlouhé telefonické rozhovory chybět.

 

Na stránce Ke stažení je možno stáhnout jeho stěžejní knihu ke stavbě a kostrukci dud zvaných Hümmelchen. Tato kniha existuje pouze v němčině.


21. 12. 2017

Heute sind noch vier geschnitzte Köpfe dazu gekommen.

Dnes jsem přidal čtyry vyřezané hlavičky pro dudy.


18. 12. 2017

Neue Aufnahme von meiner neunten Sackpfeife.

Nová nahrávka mých devátých dud.


9. 12. 2017

Fotos von der neuen 9. Sackpfeife.

Fotky nových devátých dud.


6. 12. 2017

Neues Video in "Meine Werke".

Nové video v "Moje výtvory".


3. 10. 2017

Ich schnitzte einen Bockkopf für eine neue Sackpfeife.
Obwohl er noch nicht ganz fertig ist sind Bilder hier zu finden.

Vařezaj jsem kozlí hlavičku pro dudy na který zrovna pracuji.
Ačkoli ještě není zcela hotova tak alespoň pár fotek je zde.


30. 9. 2017

Jetzt gibt es auch eine Aufnahme auf der Michael Vereno meine 7. Sackpfeife spielt (ganz unten).

nové je video na kterém hraje Michael Vereno na moje sedmé dudy (úplně dole).


18. 9. 2017

Neue Aufnahme der von mir gebauter Schäferpfeife.

Nová nahrávka od Schaeferpfeife kterou jsem vyrobil.


13. 9. 2017

Drei neue Fotos meiner 7. Sackpfeife aus Kremsmünster.

Tři nové fotografie mých sedmých dud z Kremsmünsteru.


23. 8. 2017

Grifftabelle für Mitteraltersackpfeife in C in  »Downloads«.

Hmatová tabulka pro středověké dudy in C v »Ke stažení«.


26. 7. 2017

Neue Basteleien in  »Holzarbeiten«.


25. 7. 2017

Neue Inhalte in MEINE WERKE.

Etwas in »Metall« und etwas in »Holzarbeiten«.

Novinky v rubrice MOJE VÝTVORY.

Něco v »Kovy« a něco v »Práce s dřevem«.


23. 4. 2017

Neue Lektion von Arne und die Lektionen habe ich jetzt unter »Dudel FAQ« gestellt

Nová lekce od Arna (v němčině) a přesunul jsem ty lekce pod bod  »Dudel FAQ«


5. 4. 2017

Einige neue Schnitzereien in »Schitzereien«

Nové vyřezávanky v »Řezbářství«


19. 3. 2017

Ein Teelicht in »Gravieren«

Sklenka na svíčku v »Rytí«


18. 3. 2017

Neues in »Meine Werke«, diesmal »Gravieren«

Nové oddělšní v mých výtvorech, tentokrát »Rytí«


23. 2. 2017

Weitere von  Arnos Sackpfeifen-Videos, diesma mit dem Titel:

Dudelsack: Ledersäcke, Goretexsäcke, Vor- und Nachteile

Další z videí Arna Eckhardta, tentokrát projednává přednosti a nedostatky vzduchových pytlů z goretexu ve srovnání s běžnými z kůže. Dá se říci, že kůže jednoznačně vyhrává.


13. 11. 2016

Rohrblatt-Zeichnung für Säckpipa in DOWNLOADS gestellt.

Nákres piskoru pro švédské dudy (saeckpipu) v DOWNLOADS.


9. 11. 2016

Mehrere Links auf Arnos Sackpfeifen-Lektionen platziert.

Doplnil jsem odkazy na Arnos Sackpfeifen-Lektionen (Dt.).


5. 11. 2016

Achtung!

Zwei neue Sackpfeifen in "Sackpfeifen". Die Nummer 7 und die Nummer 8 aus meiner Wekstatt.

Pozor!

Dvoje nové dudy v oddělení "Dudy".

Dudy číslo 7 a 8.


28. 3. 2016

Zwei weitere Dinge in "Meine Werke".

Eines in "Schnitzereien" und anderes in "Metall".

Dvě další věci v "Moje výtvory".

Jedna v "Řezbářství" a druhá v "Kovy".


27. 3. 2016

Einige neue Links sind dazu gekommen.

Dodal jsem několik nových odkazů (linků).


23. 3. 2016

Achtung!

Es gibt Neues in Downloads und Gefällt mir!

Pozor!

Novinky v Ke stažení a Líbí se mi!