Hallo Besucher!

Willkommen auf meiner neuen Internetpräsenz die sich vor allem mit meinem Hobby befasst:

Allem Interessanten was Sackpfeifen betrifft, vor allem mit ihrer Erzeugung und was damit zusammenhängt. Bitte, erwartet keine professionelle und wissenschaftlich fundierte Informationen, denn ihr befindet euch auf den Seiten eines ungelernten Ignoranten der ohne jegliche einschlägige Ausbildung im Instrumentenbau durch das Leben schwebt.

Halo návštěvníku!

Vítej na mých nových internetových stránkách,

které se zabývají především mým koníčkem:

zajímavostmi o dudách a především jejich výrobou

a vším co s ní souvisí a co mě zaujalo. Neočekávej žádné ucelené a vědecky fundované informace, vždyť se nacházíš

na stránkách nepolepšitelného nedouka, který bez jakéhokoli odborného vzdělání v oboru výroby hudebních nástrojů proplouvá životem.


Auf jeden Fall wird empfohlen diese Seite des Öfteren

zu besuchen, denn ich arbeite an deren Inhalten unermündlich weiter ...

Na každý pád bych doporučoval tuto stránku

navštěvovat častěji, neboť neustále něco měním

a doplňuji ...