Scottish Smallpipe nach Plänen von Philipp Muheim.

Alle Pfeifen sind aus Blutholz (Blood Wood, Satiné),

Ringe aus Büffelhorn und Eibe.

Bordunstock ist aus Bubinga.

Die Erzeugung eines Rohrblattes für die Melodiepfeife ist sehr schön auf der Seite von Richard & Anita Evans beschrieben.

Pläne dieser Sackpfeife findet man in Downloads.

 Scottish Smallpipe podle plánů od Philippa Muheima.

Píšťaly jsou tzv. krvavého dřeva (Blood Wood, Satiné),

ozdobné kroužky z buvolího rohu a tisu.

Vývod k basovým píšťalám je z bubingy.

Výroba plátku do melodické píšťaly je dobře (anglicky) popsána na stránce  Richarda a Anity Evanse.

Plány na výrobu těchto dud jsou k nalezení v sekci downloads.