Scottish Smallpipe nach Plänen von Philipp Muheim.

Alle Pfeifen sind aus Blutholz (Blood Wood, Satiné),

Ringe aus Büffelhorn und Eibe.

Bordunstock ist aus Bubinga.

Pläne dieser Sackpfeife findet man in Downloads.

 Scottish Smallpipe podle plánů od Philippa Muheima.

Píšťaly jsou tzv. krvavého dřeva (Blood Wood, Satiné),

ozdobné kroužky z buvolího rohu a tisu.

Vývod k basovým píšťalám je z bubingy.

Plány na výrobu těchto dud jsou k nalezení v sekci downloads.