Michael Vereno spielt diese Sackpfeife wahrlich meisterhaft (war auch nichts anderes zu erwarten ;-)

Michael Vereno hraje na tyto dudy popravdě mistrovsky (což bylo zcela jasné ;-)


Natürlich musste ich auf der „Holzwerken.net-Seite” angeben. Ich glaube, dass zwischen den faden Holzschalen, Engels-, Osterhasen- und Weihnachtsmannfiguren, meine Sackpfeife herausstechen wird.

Samozřejmě jsem se musel pochlubit na všeobecně známé stránce všech co dělají něco s fřevem: „Holzwerken.net”. Doufám, že mezi těma všema dřevěnýma mísama, figurkama andělů, velikonočních zajíců a dědů mrázů, jakž takž vyniknu.


Ein Prachtstück von einer Sackpfeife speziell für Isabella von Saltarello geschaffen. Sie ist aus gebeizten Ahornholz mit Zinnguss. Man kann sie hier hören.

Nejlepší, co jsem kdy vytvořil, a to pro Isabellu von Santarello. Dřevo je tradičně javor a ozdoby jsou vylévány cínem.

Možno poslechnout zde.


Und nachfolgend einige Schnappschüße aus meiner Werkstatt während der Entstehung dieser Sackpfeife.

A následovně několik smímků z mé dílny, které vznikly během výroby těchto dud.