Michael Vereno spielt diese Sackpfeife wahrlich meisterhaft (war auch nichts anderes zu erwarten ;-)

Michael Vereno hraje na tyto dudy popravdě mistrovsky (což bylo zcela jasné ;-)


Ein Prachtstück von einer Sackpfeife speziell für Isabella von Saltarello geschaffen. Sie ist aus gebeizten Ahornholz mit Zinnguss. Man kann sie hier hören.

Nejlepší, co jsem kdy vytvořil, a to pro Isabellu von Santarello. Dřevo je tradičně javor a ozdoby jsou vylévány cínem.

Možno poslechnout zde.


Und nachfolgend einige Schnappschüße aus meiner Werkstatt während der Entstehung dieser Sackpfeife.

A následovně několik smímků z mé dílny, které vznikly během výroby těchto dud.