Unter der »Grafisches« kommt ein Sammelsurium von verschiedenen grafischen Versuchen, die ich so mit der Zeit zu Stande brachte.

V oddělení »Grafika« budu zveřejňovat všelijaké grafické hrátky

a pokusy, které mě zajisté časem napadnou,

nebo vzejdou ze zakázek.