Jetzt kommen drei geschnitzte Köpfe die ich vor Jahren von Pavel Číp kaufte. Wer sie geschnitzt hat weiß ich nicht, aber es hindert mich nicht sie anzubieten. Sie sind noch im Rohzustand, also ohne jegliche Obrflächenbearbeitung und aus Lindenholz.

Zde představuji tři vyřezávané hlavičky pro dudy, které jsem před léty koupil od Pavla Čípa. Kdo je vyřezal nevím, ale to nebrání tomu abych je zde nabídnul. Jsou z lipového dřeva a ještě nedokončené, tedy bez povrchové úpravy.


Jüngling.

Chlapec.


Bockkopf.

Kozlík.


Löwe.

Lev.


Teufel.

Čert.


Mein erster Bockkopf für eine neue Sackpfeife. Ich habe so etwas noch nie gemacht, also bin ich von mir selbt überrascht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eine hervorragende Vorlage hatte, also bin ich ein nicht einmal so schlechter Kopiist (oder Kopiator, Kopierer...).

Moje první kozí hlavička k dudám, které zrovna vyrábím. Ještě nikdy jsem něco podobného nevyřezával, a tak jsem sám sebe překvapil jak to dopadlo. K tomu musím ale říci, že mám nádhernou předlohu, kterou jse již před mnoha lety zakoupil. Takže jsem asi dobrej kopírovač.


Und für mich endlich ein Werkstattschild.

A pro mě konečně ceduli na dveře mé dílny.


Für Erwin Rezanka schnitzte ich diesen Stempel ...

Pro Erwina Rezanku jsem vyřezal razítko ...


Eine kleine Zwischenübung damit die Finger nicht einrosten …

Eine Windkapsel mit der ich Rohrblätter

testen und stimmen kann.

Malé cvičení aby mě prsty nezrezatěly …

Náustek, v kterém budu moci testovat

a ladit piskory.


Und so zwischendurch schnitzte diese zwei Gummistempel. Eines davon ist für Petr Skalický und das andere ist ein keltischer Knotenmotiv nur zur Übung.

Jen tak mimochodem jsem vyřezal dvě gumová razítka.

Jedno pro Petra Skalického a to druhé je keltský motiv

jen tak na procvičení.