Pavel & Me

Alle, die mich zu kennen glauben – ich bin nicht so,

wie ihr zu wissen glaubt. Vielmehr, bin ich so,

wie ich halt so seien vermag. Nichts ist so,

wie es sich darstellt und ich ziehe da voll mit …

Übrigens, dieses Foto entstand bei meiner Hochzeit,

die in grauer Vorzeit statt fand, und bei der auch mein sehr lieber Freund Pavel Číp, zur Belustigung aller Anwesenden, seine Sackpeife spielte.

Všem, kteří si myslí že mě znají –já nejsem takovým

jakým se býti zdám. Povíce jsem takým,

jakým popravdě jsem.

Nic není tak, jak se jeví a já se snažím býti také tak …

Mimochodem, tato fotografie vznikla na mé svadbě,

kterážto se v nezměrných hlubinách času odehrála,

a na které můj milý přítel Pavel Číp, k potěšení všech přítomných, na své dudy zahrál.


Meine Vita • Moje vita

Tschechische Republik • Česká republika

Also, geboren wurde ich als Rudolf František Klapka im Jahr 1958 in der damaligen Tschechoslowakischen sozialistischen Republik.

Da mir das damalige sozialistische Wappen immer noch Brechreiz verursacht, benutze ich das jetzige tschechisch-mährisch-slesisches hochheitszeichen (ist eh schöner).

Narodil jsem se coby Rudolf František Klapka v roce 1958 v tehdejší Československé socialistické republice.

Jelikož mi tehdejší socialistický státní znak stále ještě navozuje nekontrolovatelné záchvaty dávení, použil jsem znak česko-moravsko-slezský (je na každý pád hezčí).


Mähren • Morava

Die Welt erblicke ich in Mähren …

Zrozen jsem tedy na Moravě …


Iglau • Jihlava

… und das in der Stadt Iglau …

… a to ve městě Jihlava …


Königgrätz • Hradec Králové

… die Grundschule und das Großteil meiner Kindheit absolvierte ich in Königgrätz …

… základní školu a převážnou část dětství mi bylo dáno absolvovat v Hradci Králové …


Slatiňany • Slatiňany

… und alle Wochenenden und Ferien verbrachte ich bei meinen Großeltern in Slatiňany, einem Städtchen mit herrlichem Fluss, tollen Wäldern und Sandsteinfelsen. Dort streifte ich mit meinem guten Freund und Mitglied unseres zwei Personen Indianerstammes Vlastimil Raška durch die Natur.

Wir jagten Forellen und lernten das Überleben in der Natur.

Wir taten alles, was die armen Kinder heute nicht mehr erleben dürfen, und Einiges hätte die Häupter unserer Eltern weiss werden lassen, hätten sie nur davon Ahnung gehabt …

… a víkendy a prázdniny jsem trávil u rodčů mého otce ve Slatiňanech u Chrudimi. Malém městečku s překrásnou řekou Chrudimkou, rozsáhlými lesy a pískovcovými skalami.

Tam jsem brouzdal s dobrým přítelem a člemen našeho dvojčlenného indiánského kmene, Vlastmilem Raškou skrze houštiny. Lovili jsme pstruhy a učili se různé techniky pro přežití v přírodě. Bylo nám dáno zažívat dobrodržství, která nynějším dětem asi zůstanou zapovězena. Některá z nich by

asi nechala naše rodiče sešednou, kdyby byli jen tušili …


Gablonz an der Neiße • Jablonec nad Nisou

Die hervorragende Lehre zum Graveur wurde mir zu Teil im Schatten eines wunderschönen Apfelbaumes in der hügeligen Stadt Gablonz an der Neiße.

Výučním listem skončilo mé výtečné učení v oboru rytce kovů ve stínu nádherné jabloně v hornatém

městě Jablonec nad Nisou.


Turnau • Turnov

Mit der Matura endeten meine Bemühungen, mich zum Graveur ohne Spot und Tadel empor zu schwingen.

Und das durch das dreijährige Studium (als schon ausgelernter Graveur begann ich mein Studium im zweiten Jahrgang)

an der Künstlerischen Mittelschule für verarbeitung

von Edelmetallen und Edelsteinen in Turnov.

Maturitou jsem zakončil mé veškeré snažení státi

se rytcem bezúhoným. Tříletým studiem (coby vyučenec

mě bylo umožněno začít druhým ročníkem)

na SUPŠ (Střední Umělecko Průmyslové Škole

pro zpracování drahých kovů a kamenů v Turnově)

též zvané špéra nebo šperkárna.


Mein sog. Abstammungswappen • Můj takzvaný erb původu

Meinen Lebensweg in der Tschechoslowakei symbolisiert mein so gennanter Abstammungswappen.

Aufmerksamer Besucher findet in ihm die Wappen von Mähren, Iglau, Königgrätz und Turnau. Das war nur ein Spiel,

ganz ohne unlautere Absichten ...

Celou dosavatní životní cestu v Československu jsem vložil do mého tak zvaného erbu původu.

Pozorný návštěvník v něm nalezne erby Moravy, Jihlavy, Hradce Králové a Turnova. To jsem si jen tak pohrál, zcela

bez postranních úmyslů ...


Österreich • Rakousko

1981 flüchtete ich nach Österreich ...

1981 jsem utekl do Rakouska ...


Wien • Vídeň

... und landete in Wien, wo ich über 22 Jahre lebte ...

... a skončil ve Vídni, kde jsem celých 22 let žil ...


Niederösterreich • Dolnorakousko

... aber dann hatte ich die Schnauze voll und zog nach Niederösterreich ...

... ta se mi potom zajedla, a tak jsem se přestěhoval do Dolnorakouska ...


Landegg

... wo ich mit meiner geliebten Frau Eef in Landegg bis Heute lebe. Und Basta!

... kde se svou milovanou ženou Eef v Landeggu dodnes žiji.

A konec!